Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013"Όταν οι φιλόσοφοι βασιλέψουν και οι βασιλιάδες φιλοσοφήσουν, μόνο τότε θα ευτυχήσουν οι λαοί." Πλάτων (427-345 π.Χ.)
-Εκτός αν οι πολιτική μας γίνουν φιλόσοφοι, πρρρρ χα, χα, χου!!